Termeni și condiţii generale de vânzare

Înainte de a utiliza sau obţine orice materiale, informaţii, servicii prin intermediul acestui website, vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile.

1. Informaţii administrator website

S.C. Enipau Prodexim SRL cu sediul în localitatea Urişor judeţul Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/4373/1994, cu codul de Identificare Fiscală RO7165103.

2. Acceptare

Administratorul vă oferă accesul în website şi utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării de către cumpărător a acestor termeni şi condiţii. Prin accesarea, utilizarea, obţinerea sau achiziţionarea oricărui produs, conţinut, date, materiale, informaţii sau servicii prin intermediul website-ului nostru, cumpărătorul este de acord să respecte aceşti termeni şi condiţii.

3. Drepturi de autor

Vizitatorul/Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va descărca/utiliza conţinutul website-ului enipau.ro, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al administratorului întrucât reprezintă proprietatea administratorului, fiind apărat de legea dreptului de autor şi de legile referitoare la proprietatea intelectuală şi industrială.

4.  Perfectarea contractului la distanţă

Odată cu lansarea ofertei pe enipau.ro cumpărătorul acceptă comunicarea prin email sau telefon prin care administratorul îşi derulează activitatea. Prezentul contract la distanţă intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către administrator. Confirmarea se efectuează electronic sau prin telefon. Enipau.ro nu consideră sub nici o formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

5. Preţuri, modalităţi de plată, facturare

 • Toate prețurile sunt exprimate în lei fără TVA, și vor fi facturate în lei.
 • Accesul la vizualizarea prețurilor o au toți clienții care accesează website-ul.
 • Prețurile nu includ costuri de ambalare și de transport. 
 • Prețurile pot sa fluctueze în funcție de oferta și dimensiunile alese, altele decat cele disponibile pe website.
 • Preţul imprimat pe factură este acelaşi cu cel trimis de operatori în momentul confirmării comenzii. 
 •  Întârzierea la plată, precum și efectuarea unei plăți cu întârziere, oricare ar fi durata întârzierii, dă dreptul Enipau să aplice una sau ambele din următoarele măsuri. Să suspende livrarea către client a produselor sau a serviciilor precum și să modifice unilateral condițiile deja convenite.
 •  Cumpărătorul nu are dreptul de a reține din valoarea plăților datorate sume reprezentând contravaloarea eventualelor reclamații.

Modalităţile de plată sunt:

 • Plata prin transfer bancar

6. Stocuri, Garanţii Returnare

6.1 Stocuri

Produsele sunt disponibile în stoc dar pot exista şi stoc zero pentru cele cu mişcare lentă. În funcţie de solicitări se asigură refacerea stocurilor. Clienţii sunt informaţi corect, conform termenilor şi condiţiilor, de disponibilitatea produselor comandate înainte de confirmarea livrării.

Dacă cumparatorul doreste sa i se livreze marfa la domiciliu, vânzătorul nu răspunde de transport, manipulare și depozitare. Termenul de livrare se stabilește de către vanzator, în funcție de stoc și disponibilitate. 

6.2 Garanţie

Marfa trece în posesia cumpărătorului, care preia și riscul odată cu preluarea ei din depozitul vânzătorului și intră în proprietatea cumpărătorului numai după achitarea integrală a facturii respective. 

Produsele cu livrare fizică livrate prin firma administratorului sau alte firme, sunt originale şi însoţite de factură fiscală şi certificat de garanţie/conformitate.

6.3 Drept de retragere (returnarea produselor)

Conform legislaţiei în vigoare: O.U.G. 34/2014, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile de la primirea produselor. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care cumpărătorul sau o parte terţă alta decât transportatorul, indicată de cumpărător intră în posesia fizică a produselor. 

În conformitate cu OUG 34/2014, art 16, sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privesc contractele la distanță, produsele confecționate conform specificațiilor dumneavoastră, sau personalizate în mod clar. Toate produsele lemnoase rindeluite și prelucrate la cerere sunt produse conform specificațiilor dumneavoastră având în vedere dimensiunile și lungimile pe care clientul le dorește. Din acest motiv toate produsele comercializate și produse de Enipau intră sub incidența acestei legi și sunt excluse de la dreptul de retragere odată ce comanda a fost plasată.

 Produsele efectuate la comandă nu pot fi returnate. Aceste produse au fost confecționate special pentru dumneavoastră. Prin produse la comandă înțelegem orice produs care a fost personalizat după preferințele clientului (dimensiune: lungime, lațime, înălțime, material, culoare) conform articolului 16, punctul c, din Ordonanța de urgență nr. 34/2014.

 •  În afară de împrejurările care elimină răspunderea conform codului civil, Enipau nu răspunde de manipularea, utilizarea, transportul, montajul, depozitarea incorectă din partea clientului sau de vicii produse de terţi.
 • Clientul trebuie să demonstreze că viciul aparent a existat la momentul livrării.
 • Pentru produsele rindeluite pot exista abateri de calitate, dimensiune, lungime, umiditate, noduri în procent de 15-20%.
 • Calitatea impregnantului revine firmei de achiziție, Enipau își asumă doar calitatea prelucrării lemnului prin intermediul materialelor folosite.
 • Pentru lambriuri/dușumea – calitatea A/B există abateri de calitate în ceea ce privesc nodurile, în proporție de 10-15%.
 • Lemnul natur poate avea mici defecte (fisuri, noduri, colorație, încovoiere,abateri dimensionale). Calitatea se stabilește în urma unui stas, care este acceptat și acreditat. 

În cazul produselor nepersonalizate, pentru a-și exercita dreptul de retragere, cumpărătorul trebuie să informeze Enipau.ro cu privire la decizia lui de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie trimisă prin email către office@enipau.ro 

 • Cumpărătorul va trebui să suporte costul direct al returnării produselor

Potrivit articolului 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr 34/2014 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii “consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele menţionate mai sus.”

Potrivit articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 

 “Profesionistul (S.C Enipau Prodexim SRL) rambursează toate sumele pe care le-a primit drept de plată din partea consumatorului, cu excepţia costurilor de transport, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11. Profesionistul ramburseză sumele menţionate la alin. 1 folosind aceleaşi modalităţi de plată şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.”

“Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.”

7. Reclamaţii

Ce este o reclamație/sesizare?

„Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin posta electronica, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor.

Cine poate depune o reclamație la ANPC?

Consumatorul – orice persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata.

 • Reclamațiile și sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergențele între operatorii economici nu intra în sfera de competenta a Autoritatii Naționale pentru Protectia Consumatorilor.

„Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum depuneți o reclamație?

Va rugam sa apelați la aceasta modalitate numai după ce încercați sa rezolvati amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

În situația în care nu ați ajuns la o înțelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unității, atunci aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor. Primirea reclamatiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Cluj-Napoca, în funcție de raza teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic. Conform prevederilor legale reclamatiile si sesizarile se fac în format scris sau în format electronic și se transmit prin poșta clasică sau electronică la sediile comisariatelor judetene sau se depun personal.

Reclamatia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamatia/sesizarea dumneavoastra se rezolva în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta sa fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factură fiscală, bon fiscal sau chitanta, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz.

Reclamațiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judetene trebuie sa îndeplinească condițiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informații.

8. Livrări, termene

 • Produsele disponibile în magazinul online pot fi livrate fizic transportate  direct de firma administrator sau prin alte firme.
 • Termenul de livrare pentru produsele fizice este de 1-30 zile lucrătoare din momentul confirmării livrării.

9. Obligațiile cumpărătorului

 • să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre entitatea sa atunci cand acestea i se cer, în caz contrar exista posibilitatea refuzarii comenzilor;
 • sa accepte soluționarea eventualelor probleme în termen de 15 de zile de la data sesizarii acestora printr-un email adresat  administratorului;
 • sa accepte TERMENII ȘI CONDIȚIILE administratorului odată cu lansarea comenzilor și să achite contravaloarea marfii prin metodele puse la dispoziție, la momentul transmiterii comenzii.

10. Obligațiile vânzătorului

 • sa contacteze clientii, prin Email sau telefonic, pentru confirmarea comenzilor;
 • sa livreze produsele în cel mult 30 zile de la confirmarea livrării, dacă acestea sunt în stoc;
 • să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea „Confidentialitate”, parte integrantă din TERMENI ŞI CONDIȚII.

11. Politica de confidenţialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001, modificata și completata și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, administratorul are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este cel al onorarii și livrării comenzilor (exercitării contractului la distanta) si al contactarii dumneavoastra in vederea livrării produselor sau a altor proceduri necesare finalizarii comenzii.

 • Administratorul colectează de la clienții sai date cu caracter personal (nume și prenume, data nașterii, e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu, și alte date pentru facturare) numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determina imposibilitatea procesării comenzilor transmise online pe enipau.ro.
 • Administratorul nu incurajeaza SPAM-ul, nu instraineaza sub nicio forma adresa dvs. de e-mail, cu care v-ați creat cont sau v-ați abonat la Newsletter, unor terte persoane (fizice sau juridice), fără acordul dvs. explicit. reclamă marketing publicitate și realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite.
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator fiind comunicate Serviciului Comercial / Marketing ai administratorului și companiilor de curierat.
 • Conform Legii nr. 677/2001 și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care va privesc și sa solicitați ștergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul firmei. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
 • Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 • Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt inexacte, va rugam sa ne informați cat mai curand posibil. 

Observatie:

* orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu. 

Cookie-uri – sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat sa le accepte. La accesarea site-ului enipau.ro, acesta va solicita browser-ului de internet sa stocheze cookie în memoria PC-ului.

Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setari / acțiuni între doua sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi retinuta adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referinta, dacă este cazul. Site-ul enipau.ro poate fi utilizat, in anumite limite, și fără acceptarea cookie-urilor. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi vizitatorilor/clienților servicii calitative și nu vor fi vandute, înstrăinate sau închiriate unei terte parti.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://enipau.ro/cookies/.

12. Litigii

TERMENII ŞI CONDIȚIILE GENERALE DE VANZARE (TCGV) se supun legislației române. În caz de litigiu, dacă rezolvarea pe cale amiabila nu are efect după înregistrarea reclamației la sediul companiei, se va apela la instanța judecătorească a Tribunalului din localitatea în care firma își are sediul.

0
  Cererea ta de ofertă
  Nu ai nici un producs in cererea de ofertăVezi si alte produse
  ×

  Salut

  Apasa pe icoana reprezentativului pentru a incepe chat-ul.

  × Ai intrebari? Scrie-ne pe whatsapp