Termeni și condiţii generale de vânzare

Înainte de a utiliza sau obţine orice materiale, informaţii, servicii prin intermediul acestui website, vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile.

1. Informaţii administrator website

S.C. Enipau Prodexim SRL cu sediul în localitatea Urişor judeţul Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/4373/1994, cu codul de Identificare Fiscală RO7165103.

2. Acceptare

Administratorul vă oferă accesul în website şi utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării de către cumpărător a acestor termeni şi condiţii. Prin accesarea, utilizarea, obţinerea sau achiziţionarea oricărui produs, conţinut, date, materiale, informaţii sau servicii prin intermediul website-ului nostru, cumpărătorul este de acord să respecte aceşti termeni şi condiţii.

3. Drepturi de autor

Vizitatorul/Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va descărca/utiliza conţinutul website-ului enipau.ro, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al administratorului întrucât reprezintă proprietatea administratorului, fiind apărat de legea dreptului de autor şi de legile referitoare la proprietatea intelectuală şi industrială.

4.  Perfectarea contractului la distanţă

Odată cu lansarea ofertei pe enipau.ro cumpărătorul acceptă comunicarea prin email sau telefon prin care administratorul îşi derulează activitatea. Prezentul contract la distanţă intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către administrator. Confirmarea se efectuează electronic sau prin telefon. Enipau.ro nu consideră sub nici o formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

5. Preţuri, modalităţi de plată, facturare

Plata prețului Contractului se realizează, dacă Părțile nu convin altfel, în avans, ca modalitate de confirmare a Comenzii, și reprezintă acordul Clientului cu privire la dispozițiile tuturor documentelor care fac parte integrantă din Contract. Până la plata prețului, produsele care fac obiectul contractului rămân proprietatea Enipau Prodexim SRL, în condițiile reglementate de lege pentru vânzarea cu rezerva proprietății.
Prețul Contractului este exprimat în moneda națională (RON) și urmează a fi facturat și plătit în aceeași monedă.

6. Stocuri, Garanţii, Returnare

6.1 Stocuri

Produsele sunt disponibile în stoc dar pot exista şi stoc zero pentru cele cu mişcare lentă. În funcţie de solicitări se asigură refacerea stocurilor. Clienţii sunt informaţi corect, conform termenilor şi condiţiilor, de disponibilitatea produselor comandate înainte de confirmarea livrării.

Dacă cumparatorul doreste sa i se livreze marfa la domiciliu, vânzătorul nu răspunde de transport, manipulare și depozitare. Termenul de livrare se stabilește de către vanzator, în funcție de stoc și disponibilitate. 

6.2 Garanţie

Livrarea produselor se face la adresa indicată de către Client, într-un termen stabilit în funcție de existența produselor pe stoc și de realizarea acestora conform specificațiilor și preferințelor Clientului. La livrarea produselor, Clientul este obligat să le recepționeze, fie personal, fie prin reprezentant, confirmând totodată și conformitate cantitativă și calitativă a produselor, prin semnarea documentelor care însoțesc produsele.
De la momentul recepționării produselor, riscul pieirii fortuite al produselor se transmite către Client, acesta nemaiputând sa invoce nici viciile aparente ale produselor.

Produsele comercializate de Enipau Prodexim SRL sunt originale și vin însoțite de certificat de garanție și/sau conformitate

6.3 Politica de retur

1. În conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014, Clientul care are și calitatea de consumator beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. În cazul unei astfel de retrageri, făcută în condițiile legii, Enipau Prodexim rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.
Dreptul de retragere (retur) nu există în situația în care produsele au fost confecționate după specificațiile prezentate sau alese de Client sau personalizate în mod clar. În acest sens, pentru produsele comercializate de Enipau Prodexim, efectuate conform comenzii Clientului, prin indicarea de către acesta a materialelor, dimensiunilor, culorilor sau altor elemente care presupun intervenția Enipau Prodexim asupra materiei prime lemnoase, fac aceste produse să nu mai poată fi comercializate ulterior, astfel că nu se recunoaște un drept de retragere (drept de returnare a produselor) în asemenea situații.

7. Reclamaţii

Ce este o reclamație/sesizare?

„Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin posta electronica, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor.

Cine poate depune o reclamație la ANPC?

Consumatorul – orice persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata.

 • Reclamațiile și sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergențele între operatorii economici nu intra în sfera de competenta a Autoritatii Naționale pentru Protectia Consumatorilor.

„Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum depuneți o reclamație?

Va rugam sa apelați la aceasta modalitate numai după ce încercați sa rezolvati amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

În situația în care nu ați ajuns la o înțelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unității, atunci aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor. Primirea reclamatiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Cluj-Napoca, în funcție de raza teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic. Conform prevederilor legale reclamatiile si sesizarile se fac în format scris sau în format electronic și se transmit prin poșta clasică sau electronică la sediile comisariatelor judetene sau se depun personal.

Reclamatia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamatia/sesizarea dumneavoastra se rezolva în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta sa fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factură fiscală, bon fiscal sau chitanta, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz.

Reclamațiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judetene trebuie sa îndeplinească condițiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informații.

8. Conformitatea si Calitatea produselor din lemn

1. Calitatea produselor din lemn. Lemnul este un material natural, acesta prezentând variații de culoare și textură, respectiv potențiale mici defecte, cum ar fi fisuri, noduri, colorație, încovoiere sau abateri dimensionale. Pentru produsele rindeluite pot exista abateri de calitate, dimensiune, lungime, umiditate, noduri în procent de 15-20%. Pentru lambriuri/dușumea – calitatea A/B – pot exista abateri de calitate în ceea ce privește nodurile, în proporție de 10-15%. Calitatea impregnantului revine firmei de achiziție, Enipau își asumă doar calitatea prelucrării lemnului prin intermediul materialelor folosite.
Prin urmare, produsele de lemn pot avea variațiile prezentate de la o bucată la cealaltă și de la un lot la altul, imaginile sau mostrele având doar un caracter demonstrativ, fiind doar o reprezentare individuală a unei mostre. Aceste variații sunt acoperite de standardele în materie, certificările și standardele deținute de Enipau Prodexim SRL.

9. Performanta produselor

Produsele comercializate de Enipau Prodexim SRL respectă dispozițiile Regulamentului 305/09-mar-2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii, precum și ale HG 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.
Produsele comercializate de Enipau Prodexim SRL nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecia mediului, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu normele europene.
Gradul de uscare al cherestelei produse de SC ENIPAU PRODEXIM SRL se înscrie în următoarele intervale și corespunde următoarelor specificații tehnice:

 • Lambriu calitatea A 16% +/-2. Conform specificației tehnice armonizate SR EN 14915 2007;
 • Lambriu termotratat, impregnat cu lazur subțire XGT 617, ignifugare C1CA2. Conform specificaței tehnice armonizate SR EN 14342+1 2008;
 • Dușumea 12% +/-2. Conform HG 668/2017 și specificației tehnice armonizate SR EN 14342+A1 2008;
 • Lemn de construcție 10-15% +/-2. Conform specificației tehnice armonizate SR EN 14342+1 2008, clasa de rezistență C22-C24;
 • Polițe rășinoase 12% +/-2. Conform specificației tehnice armonizate SR EN 1491 2007;
 • Lemn de construcție clasa A 15-17% +/-2. Conform specificației tehnice armonizate SR EN 14342+1 2008.

În conformitate cu Art. 5 alin. (1) din Regulamentul 305/09-mar-2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii, produsele comercializate de Enipau Prodexim sunt fabricate în mod individual sau la comandă, ca răspuns la comenzi specifice, nefiind astfel obligatorie întocmirea unor declarații de performanță cu privire la produsele comercializate.

10. Obligațiile vânzătorului

 • sa contacteze clientii, prin Email sau telefonic, pentru confirmarea comenzilor;
 • sa livreze produsele în cel mult 30 zile de la confirmarea livrării, dacă acestea sunt în stoc;
 • să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea „Confidentialitate”, parte integrantă din TERMENI ŞI CONDIȚII.

11. Politica de confidenţialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001, modificata și completata și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, administratorul are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este cel al onorarii și livrării comenzilor (exercitării contractului la distanta) si al contactarii dumneavoastra in vederea livrării produselor sau a altor proceduri necesare finalizarii comenzii.

 • Administratorul colectează de la clienții sai date cu caracter personal (nume și prenume, data nașterii, e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu, și alte date pentru facturare) numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determina imposibilitatea procesării comenzilor transmise online pe enipau.ro.
 • Administratorul nu incurajeaza SPAM-ul, nu instraineaza sub nicio forma adresa dvs. de e-mail, cu care v-ați creat cont sau v-ați abonat la Newsletter, unor terte persoane (fizice sau juridice), fără acordul dvs. explicit. reclamă marketing publicitate și realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite.
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator fiind comunicate Serviciului Comercial / Marketing ai administratorului și companiilor de curierat.
 • Conform Legii nr. 677/2001 și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care va privesc și sa solicitați ștergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul firmei. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
 • Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 • Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt inexacte, va rugam sa ne informați cat mai curand posibil. 

Observatie:

* orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu. 

Cookie-uri – sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat sa le accepte. La accesarea site-ului enipau.ro, acesta va solicita browser-ului de internet sa stocheze cookie în memoria PC-ului.

Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setari / acțiuni între doua sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi retinuta adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referinta, dacă este cazul. Site-ul enipau.ro poate fi utilizat, in anumite limite, și fără acceptarea cookie-urilor. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi vizitatorilor/clienților servicii calitative și nu vor fi vandute, înstrăinate sau închiriate unei terte parti.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://enipau.ro/cookies/.

12. Litigii

TERMENII ŞI CONDIȚIILE GENERALE DE VANZARE (TCGV) se supun legislației române. În caz de litigiu, dacă rezolvarea pe cale amiabila nu are efect după înregistrarea reclamației la sediul companiei, se va apela la instanța judecătorească a Tribunalului din localitatea în care firma își are sediul.

WhatsApp chat
0
  Cererea ta de ofertă
  Nu ai nici un producs in cererea de ofertăVezi si alte produse